Jdi na obsah Jdi na menu
 


Desatero pravidel proti šíření nemoci COVID-19

 

Aktualizace

Vážení

v návaznosti na včerejší rozhodnutí ministra zdravotnictví (č.j. MZDR 20588/2020-17/MIN/KAN) vám níže pro přehlednost zasílám aktualizovaná pravidla pro chování v rámci regionálního fotbalu, která jsou účinná od dnešního dne

Současně prosím o jejich distribuci do celého hnutí

Utkání ve venkovních prostorech se smí zúčastnit max. 50 diváků.

Nad 50 diváků se smí utkání zúčastnit pouze v případě, že mají všichni pevně určené místo k sezení (max. 1000).

Pokud se utkání účastní nad 50 diváků, organizátor je povinen evidovat celkový počet míst k sezení.

Organizátor je vždy povinen zabezpečit rozestup mezi diváky nejméně 2m.

Místa se NESČÍTAJÍ – nelze mít 50 diváků na státní + další k sezení.

Důrazně se nedoporučuje instalovat přenosná místa k sezení navíc.

Do divácké kvóty se nezapočítávají osoby, které se podílejí na realizaci utkání a hráči, jsou-li nejméně 2m od diváků.

Osoby mimo areál se do divácké kvóty nezapočítávají.

Důrazně se doporučuje dodržovat přísná hygienická opatření při pohybu ve vnitřních prostorách.

JUDr. Jan Pauly

generální sekretář

 

 

 

5. 8. 2020

Desatero pravidel proti šíření nemoci COVID-19

Na základě nových pravidel schválených Výkonným výborem FAČR dne 5. 8. 2020 Sekretariát Asociace vydává pro zjednodušení následující „desatero pravidel“ proti šíření COVID-19:

1. Pravidla se týkají všech kromě diváků; jejich postavení upravují státní orgány.

2. Členské kluby odpovídají za to, že se fotbalových utkání nezúčastní nikdo:

  • a) COVID-19 pozitivní až do vyléčení;
  • b) v období karantény;
  • c) bez podepsaného prohlášení podle vydaného formuláře.

3. Prohlášení se podepisují před prvním utkáním a poté vždy po skončení léčení nemoci COVID-19 nebo po skončení karantény; podepsaná prohlášení od všech osob uvedených v zápise o utkání kontroluje rozhodčí.

4. Jakmile se členský klub dozví o nákaze nebo uložení karantény, je povinen to ihned ohlásit řídícímu orgánu soutěže a ten Sekretariátu FAČR na mail covid@fotbal.cz.

5. Utkání se odkládají vždy v případě, že to nařídí krajská hygienická stanice a pokud objektivně z důvodu nemoci COVID-19 nelze sehrát, tedy pokud členský klub nemá k dispozici alespoň sedm hráčů, kteří by mohli za danou věkovou kategorii nastoupit (včetně např. dorostenců za muže); řídící orgán soutěže může utkání odložit také např. na doporučení krajské hygienické stanice.

6. Na novém termínu utkání se musí členské kluby dohodnout nejpozději do tří dnů po původním termínu, a to tak, že přípravek a žáků je lhůta šest týdnů a ostatních čtyři týdny. Termín schvaluje, případně nařizuje řídící orgán soutěže.

7. Družstva postupují a sestupují v případě, že se odehraje alespoň polovina všech utkání v soutěži, každý postupující musí odehrát polovinu svých zápasů; Výkonný výbor může pravidlo změnit v případě různých procent odehraných utkání v navazujících soutěžích.

8. Pro každou možnou situaci je upraveno hodnocení pořadí družstev v soutěži.

9. V průběhu soutěžního ročníku může dojít ke změně rozpisu soutěže.

10. Hráč, který nastoupí v rozporu s bodem 2, bude trestán za neoprávněné nastoupení a členský klub kontumací bez finanční pokuty, vyloučení ze soutěže následuje až po šesti kontumacích. Jiné porušení se trestá pořádkovou pokutou.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář